Youtube
Instagram
Facebook
Linkedin
Twitter
Flickr
Hakkimizda

Hakkımızda

HAKKIMIZDA

HAKKIMIZDA

Asfen Okulları olarak bizler, öğrenmekten keyif alan kültürlerarası farklılıklara saygılı, insanlığa ve yaşadığı topluma faydalı bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Yenilikçi yaklaşımı ile teknolojiyi takip eden kurumumuzda yaşayarak öğrenmeyi ve yaşam boyu öğrenmeyi destekliyoruz.

Pratik araştırmalar, öğrencilerin kavram ve tecrübeleri sınamalarına olanak sağladığı için özellikle yararlıdır. Her dersle ilgili öğrenim hedefleri öğrencilerin somut ve daha önceden bildikleri çalışmalardan soyut ve bilmedikleri çalışmalara doğru ilerleyecek şekilde planlanmıştır. Okulumuzda öğrenci aktif öğrenen, öğretmen ise öğrencinin öğrenmesini kolaylaştıran ve destekleyen kişi rollerini üstlenir.

Öğrenim hedeflerimiz kalıplaşmış değil, dinamiktir. Hedefler öğrencilerimizin ve ülkemizin ihtiyaçları, çağımızın gerçekleri ve yeni öğrenme teorileri ve yaklaşımları doğrultusunda değiştirilip geliştirilmektedir.

Öğrenim hedefleri, belirli öğrenim evrelerinin tamamlanmasının ardından, sınıf içi ve dışındaki eğitim faaliyetleri sonucu her öğrencinin kazanmış olması beklenen, gözlenebilir nitelikteki tutum ve davranışlardır. Öğrenci bir alanda daha ileri düzeyde yeterlilik kazanmayı arzu ettiği takdirde gereken ilgi ve fırsatlar mutlaka sağlanır.

Sevgili öğrencilerimize ve değerli velilerimize bizlere duydukları güven ve destekleri için teşekkür ediyor,saygılarımı sunuyorum.

 

Filiz ŞAHİN BOYRAZ

Okul Müdürü

filizsahin@asfenokullari.com

 

 

MİSYONUMUZ

 

Asfen Okulları, öğrenmekten keyif alan kültürlerarası farklılıklara saygılı, insanlığa ve yaşadığı topluma faydalı bireyler yetiştirmeyi amaçlar. Yenilikçi yaklaşımı ile teknolojiyi takip eden Asfen Okulları yaşayarak öğrenmeyi ve yaşam boyu öğrenmeyi destekler.

 

Okulda edinilen bilginin gerçek yaşamla bağlantılı ve beceri temelli olması gerektiğine inanır. Öğrenenlerin farklılıklarını göz önüne alarak titiz ölçme ve değerlendirme yöntemleriyle kendine güvenen ve kendinin farkında olan bireyleri topluma kazandırır. Meraklı, sorgulayan, araştıran, risk alan, duyarlı ve yenilikçi gençler ile dünya barışına ve huzuruna hizmet eder.

 

 

Geri Tuşu