Youtube
Instagram
Facebook
Linkedin
Twitter
Flickr

Mind Lab ile öğreniyoruz!

Mind Lab ile öğreniyoruz!

Mind Lab Metodu, yaşam ve düşünme becerilerinin eğitimi ve gelişimini sağlayan bir sistemdir. Mind Lab Metodu’nun temelinde en etkin öğrenme yolunun; daha fazlasının istendiği, hızlı ve otantik deneyimlerden geçtiği gerçeği yatmaktadır. “Oyun Oynama” deneyimi bu duruma en mükemmel örnektir. Eğlendirici, meşgul edici ve heyecan vericidir. Dolayısı ile daha fazla oynama ve katılım isteği yaratır. En az bunun kadar önemlisi, düşünce ve yaşam becerilerinin uygulanması ve denenmesi için oyunların çok uygun bir zemin yaratmasıdır. 

 

Farkındalığı Geliştirmek – Düşünme süreçleri ile ilgili farkındalık yaşamın her alanında kişisel gelişim için gereklidir.

Mind Lab Metodu, geliştirdiği benzersiz üst-zihinsel düşünme modelleri sayesinde, farklı düşünme süreçleri ile ilgili farkındalığı yaratarak, bu farkındalık sayesinde sürekli gelişimi mümkün kılar.

 

Düşünme Becerilerinin Aktarımı – İçinde bulunduğumuz bilgi çağında, herkesin her konuda her tür bilgiye kolaylıkla erişebilmesi, temel düşünme becerilerinin önemini giderek daha da artırmaktadır.

Mind Lab Metodu, bu temel düşünme becerilerinin gelişimini sağlamaktadır:

Problem çözme stratejileri, karar verme modelleri, araştırma süreçleri, bilgi yönetimi, mantıksal ve matematiksel düşünme, sözlü ve sözsüz iletişim becerileri ve daha fazlası.

 

Yaşam Becerilerinin Güçlendirilmesi - “Oyun Oynama” süreci, duygusal ve sosyal zekanın geliştirilmesi için çok ideal bir simülasyon ortamıdır.

Bu süreçte, işbirliği ve rekabet, yenmek ve yenilmek, başarmak ve başarısızlığa uğramak gibi birçok farklı durumla kaçınılmaz olarak karşılaşır ve başa çıkmayı öğreniriz. Bu durum, duygularımızı yönetme ve kontrol altında tutabilme, hazzı erteleme, irade, sabır ve öz disiplin gibi birçok becerimizi daha da geliştirmeye yardımcı olur.

 

Disiplinlerarası Transfer - Bir alanda edinilen bilgi ve beceriyi farklı bir alanda uygulama yeteneği çocuklarımıza verilmesi gereken “en önemli” öğrenme becerilerinden birisidir.

Mind Lab Metodu’nun benzersiz yaklaşımı, yaşamın farklı alanlarına uyarlanabilecek becerilerin temel yapı taşlarını oluşturur. Bu metod vasıtasıyla, çocuklar farklı düşünce ve faaliyet alanları arasındaki ilişkiyi fark edebilme becerisi kazanarak, bunun sonucunda da bir alanda edindikleri bilgi ve beceriyi farklı alanlara aktarabilmeyi başarırlar.

 

Mind Lab öğrenme süreci çok basit ancak o oranda da etkin bir süreçtir. Süreç, çocukların oyun oynama aşaması ile başlar ve devamında onları gerçek yaşamlarında kullanabilecekleri bilgi ve beceriler ile donatır. Mind Lab Metodu, Oyunlar Dünyası’nı Gerçek Dünya’ya bağlayan köprüdür.

 

 Derslerimizden fotoğraflara göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Geri Tuşu